ประเภทการแข่งขัน

*** คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดเตรียมที่พัก อาหารเช้า น้ำดื่ม การฝากสัมภาระ และตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับนักวิ่งทุกคน ***
*** ไม่มีการรับสมัครหน้างาน ***

*** เรียน นักวิ่งทุกท่าน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอเรียนให้ทราบว่า เราได้ปิดรับสมัครแล้วทุกประเภทเนื่องจากเต็มจำนวนที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ***

฿ 400 /คน

Half-Marathon
20.8 km.

 • บุคคลทั่วไปคนละ 400 บาท
 • ได้เหรียญรางวัล+เสื้อ
 • ถ้วยรางวัลอันดับ 1 - 7 ทุกรุ่น
ปิดรับลงทะเบียน
฿ 300 /คน

Mini-Marathon
10.5 km.

 • บุคคลทั่วไปคนละ 300 บาท
 • ได้เหรียญรางวัล+เสื้อ
 • ถ้วยรางวัลอันดับ 1 - 7 ทุกรุ่น
ปิดรับลงทะเบียน
฿ 250 /คน

เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
3.5 km.

 • บุคคลทั่วไปคนละ 250 บาท
 • ได้เหรียญรางวัล+เสื้อ
 •  
ปิดรับลงทะเบียน
฿ 200 /คน

ลงวิ่งได้ทุกระยะ
ได้รับชั่วโมงกิจกรรม

 • นิสิต/นักเรียน สังกัด มก. ปัจจุบันเท่านั้น
 • ได้เหรียญรางวัล+เสื้อ
 • ถ้วยรางวัลอันดับ 1 - 7 ทุกรุ่น
ปิดรับลงทะเบียน
฿ 999 /คน

ลงวิ่งได้ทุกระยะ

 • นักวิ่ง VIP คนละ 999 บาท
 • ได้รับเหรียญรางวัล+เสื้อ
 • ได้รับถ้วยรางวัลทุกคน
ปิดรับลงทะเบียน
Men Speaker

จุดประสงค์โครงการ

โครงการเดิน-วิ่งเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 7 เป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 39 ปี และการก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง ทำให้ปราศจากโรคภัยและห่างไกลยาเสพติด รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ จะทำให้เยาวชนและประชาชน ตลอดจนนักวิ่งทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในสถานที่ที่สะอาด เขียวขจี ร่มรื่นภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน อันกว้างใหญ่ที่มีพื้นที่กว่า 7,800 ไร่

การจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 7 แล้ว ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งที่ 1 - 6 ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนักวิ่งหน้าใหม่ และผู้ที่เริ่มสนใจการวิ่ง

รางวัล

- ฮาล์ฟมาราธอน 20.8 กิโลเมตร ถ้วยรางวัลอันดับ 1-7 ทุกรุ่น
- มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ถ้วยรางวัลอันดับ 1-7 ทุกรุ่น
- รางวัล Over All Mini - Half Marathon (ชาย - หญิง)
- เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ 3.5 กิโลเมตร (เสื้อและเหรียญที่ระลึก)
- นักวิ่ง Mini - Half Marathon ทุกท่านที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกการแข่งขัน
- รางวัลแต่งกายแฟนซี (ชาย - หญิง) จะได้รับของที่ระลึกทุกคน
- รางวัลสำหรับชมรมวิ่งที่ส่งนักวิ่งเข้าแข่งขันมากที่สุด 5 อันดับ

Men Speaker
Men Speaker

ขนาดเสื้อ

*** ขนาดรอบอกหน่วยเป็นนิ้ว ***

size

ตารางเวลาการปล่อยตัว

 • event speaker

  05.30 AM

  Half-Marathon 20.8 km.

  เตรียมปล่อยตัวก่อนเวลา 10 นาที
 • event speaker

  06.00 AM

  Mini-Marathon 10.5 km.

  เตรียมปล่อยตัวก่อนเวลา 10 นาที
 • event speaker

  06.10 AM

  เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3.5 km.

  เตรียมปล่อยตัวก่อนเวลา 10 นาที

เส้นทางการวิ่ง

map-all

เส้นทางการวิ่งทั้งหมด

map-half

HALF MARATHON
20.8 km.

map-mini

MINI MARATHON
10.5 km.

map-funrun

FUN RUN
3.5 km.

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานกีฬา กำแพงแสน โทร. 034-355570 ภายใน 3991
อ.ชูโชค ชูเจริญ โทร. 085-9327216
อ.เมธี มาลา โทร. 086-5819687
อ.สุชาติ สุวรรณวงศ์ โทร. 089-7445791