ประเภทการแข่งขัน

*** คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดเตรียมที่พัก อาหารเช้า น้ำดื่ม การฝากสัมภาระ และตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับนักวิ่งทุกคน ***
*** ไม่มีการรับสมัครหน้างาน ***

*** เรียน นักวิ่งทุกท่าน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอเรียนให้ทราบว่า เราได้ปิดรับสมัครแล้วทุกประเภทเนื่องจากเต็มจำนวนที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ***

฿ 400 /คน

Half-Marathon
20.8 km.

 • บุคคลทั่วไปคนละ 400 บาท
 • ได้เหรียญรางวัล+เสื้อ
 • ถ้วยรางวัลอันดับ 1 - 7 ทุกรุ่น
ปิดรับลงทะเบียน
฿ 300 /คน

Mini-Marathon
10.5 km.

 • บุคคลทั่วไปคนละ 300 บาท
 • ได้เหรียญรางวัล+เสื้อ
 • ถ้วยรางวัลอันดับ 1 - 7 ทุกรุ่น
ปิดรับลงทะเบียน
฿ 250 /คน

เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
3.5 km.

 • บุคคลทั่วไปคนละ 250 บาท
 • ได้เหรียญรางวัล+เสื้อ
 •  
ปิดรับลงทะเบียน
฿ 200 /คน

ลงวิ่งได้ทุกระยะ
ได้รับชั่วโมงกิจกรรม

 • นิสิต/นักเรียน สังกัด มก. ปัจจุบันเท่านั้น
 • ได้เหรียญรางวัล+เสื้อ
 • ถ้วยรางวัลอันดับ 1 - 7 ทุกรุ่น
ปิดรับลงทะเบียน
฿ 999 /คน

ลงวิ่งได้ทุกระยะ

 • นักวิ่ง VIP คนละ 999 บาท
 • ได้รับเหรียญรางวัล+เสื้อ
 • ได้รับถ้วยรางวัลทุกคน
ปิดรับลงทะเบียน
Men Speaker

จุดประสงค์โครงการ

โครงการเดิน-วิ่งเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 7 เป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 39 ปี และการก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง ทำให้ปราศจากโรคภัยและห่างไกลยาเสพติด รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ จะทำให้เยาวชนและประชาชน ตลอดจนนักวิ่งทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในสถานที่ที่สะอาด เขียวขจี ร่มรื่นภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน อันกว้างใหญ่ที่มีพื้นที่กว่า 7,800 ไร่

การจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 7 แล้ว ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งที่ 1 - 6 ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนักวิ่งหน้าใหม่ และผู้ที่เริ่มสนใจการวิ่ง

รางวัล

- ฮาล์ฟมาราธอน 20.8 กิโลเมตร ถ้วยรางวัลอันดับ 1-7 ทุกรุ่น
- มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ถ้วยรางวัลอันดับ 1-7 ทุกรุ่น
- รางวัล Over All Mini - Half Marathon (ชาย - หญิง)
- เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ 3.5 กิโลเมตร (เสื้อและเหรียญที่ระลึก)
- นักวิ่ง Mini - Half Marathon ทุกท่านที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกการแข่งขัน
- รางวัลแต่งกายแฟนซี (ชาย - หญิง) จะได้รับของที่ระลึกทุกคน
- รางวัลสำหรับชมรมวิ่งที่ส่งนักวิ่งเข้าแข่งขันมากที่สุด 5 อันดับ

Men Speaker
Men Speaker

ขนาดเสื้อ

*** ขนาดรอบอกหน่วยเป็นนิ้ว ***

size

ตารางเวลาการปล่อยตัว

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Blanditiis unde, ut sapiente et voluptatum facilis consectetur incidunt provident asperiores at necessitatibus nulla sequi voluptas libero quasi explicabo veritatis minima porro.

 • event speaker

  05.30 AM

  Half-Marathon 20.8 km.

  เตรียมปล่อยตัวก่อนเวลา 10 นาที
 • event speaker

  06.00 AM

  Mini-Marathon 10.5 km.

  เตรียมปล่อยตัวก่อนเวลา 10 นาที
 • event speaker

  06.10 AM

  เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3.5 km.

  เตรียมปล่อยตัวก่อนเวลา 10 นาที

เส้นทางการวิ่ง

map-all

เส้นทางการวิ่งทั้งหมด

map-half

HALF MARATHON
20.8 km.

map-mini

MINI MARATHON
10.5 km.

map-funrun

FUN RUN
3.5 km.

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานกีฬา กำแพงแสน โทร. 034-355570 ภายใน 3991
อ.ชูโชค ชูเจริญ โทร. 085-9327216
อ.เมธี มาลา โทร. 086-5819687
อ.สุชาติ สุวรรณวงศ์ โทร. 089-7445791